Hướng dẫn xóa xác minh Google (bypass FRP) cho Lenovo TB-8703F/X và PC-TS508FAM ✅ QUEEN MOBILE ⭐⭐⭐⭐⭐
खोज
जेनेरिक फिल्टर
0
कार्ट खाली है

Hướng dẫn xóa xác minh Google (bypass FRP) cho Lenovo TB-8703F/X và PC-TS508FAM

1547912
1031
17 / 03 / 2023

Hướng dẫn xóa xác minh Google (bypass FRP) cho Lenovo TB-8703F/X và PC-TS508FAM

# CÁCH 1:

 1. Tải và giải nén:
  - Lenovo_TB-8703F FRP Image.rar
  - Lenovo_TB-8703X FRP Image.rar
  - Lenovo_PC-TS508FAM FRP Image.rar
 2. Cài driver qualcomm theo bản windows của bạn (32 or 64): QDLoader_HS-USB_Driver.rar
 3. Cài tool QPST:  QPST_2.7-00437.1.rar (25M)
 4. Khi cài xong, trong menu ở cửa sổ Windows, chọn “क्यूएफआईएल"
 5. Trong của sổ tool QFIL, chọn file như sau:
  – Build Type: Flat Build
  – Programmer Path: chọn đến file prog_emmc_firehose_8953_ddr.mbn
  – Load XML: chọn lần lượt 2 file sau (tùy theo mã máy mà tải file tương ứng ở bước 1): rawprogram_upgrade.xml वीए पैच0.xml
 6. Tắt điện thoại, đưa máy về chế độ 9008 (ấn giữ 2 phím Âm Lượng đồng thời cắm cáp usb kết nối với máy tính) và ấn “डाउनलोड” trên tool QFIL


# CÁCH 2:

Cách này ta sẽ sử dụng tool RBSoft huyền thoại ????

 1. Download, giải nén và cài đặt tool RBSoft v1.6
 2. Cài đặt driver và tắt điện thoại, đưa máy về chế độ 9008 (ấn giữ 2 phím Âm Lượng đồng thời cắm cáp usb kết nối với máy tính)
 3. Mở tool RBSoft, chọn đến file loader và click chọn nút “एफआरपी रीसेट करें"
 4. Xem video cách làm nếu chưa hiểu ????

Bài viết Hướng dẫn xóa xác minh Google (bypass FRP) cho Lenovo TB-8703F/X và PC-TS508FAM đã xuất hiện đầu tiên vào ngày vnROM.

Hướng dẫn xóa xác minh Google (bypass FRP) cho Lenovo TB-8703F/X và PC-TS508FAM

# CÁCH 1:

 1. Tải và giải nén:
  - Lenovo_TB-8703F FRP Image.rar
  - Lenovo_TB-8703X FRP Image.rar
  - Lenovo_PC-TS508FAM FRP Image.rar
 2. Cài driver qualcomm theo bản windows của bạn (32 or 64): QDLoader_HS-USB_Driver.rar
 3. Cài tool QPST:  QPST_2.7-00437.1.rar (25M)
 4. Khi cài xong, trong menu ở cửa sổ Windows, chọn “क्यूएफआईएल"
 5. Trong của sổ tool QFIL, chọn file như sau:
  – Build Type: Flat Build
  – Programmer Path: chọn đến file prog_emmc_firehose_8953_ddr.mbn
  – Load XML: chọn lần lượt 2 file sau (tùy theo mã máy mà tải file tương ứng ở bước 1): rawprogram_upgrade.xml वीए पैच0.xml
 6. Tắt điện thoại, đưa máy về chế độ 9008 (ấn giữ 2 phím Âm Lượng đồng thời cắm cáp usb kết nối với máy tính) và ấn “डाउनलोड” trên tool QFIL


# CÁCH 2:

Cách này ta sẽ sử dụng tool RBSoft huyền thoại ????

 1. Download, giải nén và cài đặt tool RBSoft v1.6
 2. Cài đặt driver và tắt điện thoại, đưa máy về chế độ 9008 (ấn giữ 2 phím Âm Lượng đồng thời cắm cáp usb kết nối với máy tính)
 3. Mở tool RBSoft, chọn đến file loader và click chọn nút “एफआरपी रीसेट करें"
 4. Xem video cách làm nếu chưa hiểu ????

Bài viết Hướng dẫn xóa xác minh Google (bypass FRP) cho Lenovo TB-8703F/X và PC-TS508FAM đã xuất hiện đầu tiên vào ngày vnROM.

KẾT LUẬN Hướng dẫn xóa xác minh Google (bypass FRP) cho Lenovo TB-8703F/X và PC-TS508FAM

वियतनामी में सामग्री का सारांश लिखें:

Hướng dẫn xóa xác minh Google (bypass FRP) cho Lenovo TB-8703F/X và PC-TS508FAM

# CÁCH 1:

 1. Tải và giải nén:
  - Lenovo_TB-8703F FRP Image.rar
  - Lenovo_TB-8703X FRP Image.rar
  - Lenovo_PC-TS508FAM FRP Image.rar
 2. Cài driver qualcomm theo bản windows của bạn (32 or 64): QDLoader_HS-USB_Driver.rar
 3. Cài tool QPST:  QPST_2.7-00437.1.rar (25M)
 4. Khi cài xong, trong menu ở cửa sổ Windows, chọn “क्यूएफआईएल"
 5. Trong của sổ tool QFIL, chọn file như sau:
  – Build Type: Flat Build
  – Programmer Path: chọn đến file prog_emmc_firehose_8953_ddr.mbn
  – Load XML: chọn lần lượt 2 file sau (tùy theo mã máy mà tải file tương ứng ở bước 1): rawprogram_upgrade.xml वीए पैच0.xml
 6. Tắt điện thoại, đưa máy về chế độ 9008 (ấn giữ 2 phím Âm Lượng đồng thời cắm cáp usb kết nối với máy tính) và ấn “डाउनलोड” trên tool QFIL


# CÁCH 2:

Cách này ta sẽ sử dụng tool RBSoft huyền thoại ????

 1. Download, giải nén và cài đặt tool RBSoft v1.6
 2. Cài đặt driver và tắt điện thoại, đưa máy về chế độ 9008 (ấn giữ 2 phím Âm Lượng đồng thời cắm cáp usb kết nối với máy tính)
 3. Mở tool RBSoft, chọn đến file loader và click chọn nút “एफआरपी रीसेट करें"
 4. Xem video cách làm nếu chưa hiểu ????

Bài viết Hướng dẫn xóa xác minh Google (bypass FRP) cho Lenovo TB-8703F/X và PC-TS508FAM đã xuất hiện đầu tiên vào ngày vnROM.

टैग: Hướng dẫn xóa xác minh Google (bypass FRP) cho Lenovo TB-8703F/X và PC-TS508FAM

उत्तर

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

संबंधित उत्पाद

प्रौद्योगिकी समाचार

अच्छा अनुभव

क्वीन मोबाइल प्रमोशन


1031