Tổng hợp link tải ROM Android 6.0.1 và 5.1.1 cho Galaxy S6 Edge+ ✅ QUEEN MOBILE ⭐⭐⭐⭐⭐
खोज
जेनेरिक फिल्टर
0
कार्ट खाली है

Tổng hợp link tải ROM Android 6.0.1 và 5.1.1 cho Galaxy S6 Edge+

1547747
606
16 / 03 / 2023
चूक नहीं सकते

हैप्पी टेक स्टोर - मोबाइल अकादमी

आपके लिए सबसे तेज़ समाधान

Trong bài viết này mình sẽ tổng hợp link downoad, link tải Android 6.0.1 và Android 5.1.1 cho thiết bị Samsung Galaxy S6 Edge+ với mã là SM-G928P/C/F/S/L/K. Hãy tìm link đúng với mã thiết bị bạn đang sử dụng và tải về android 6.0.1, 5.1.1 cho Samsung Galaxy S6 Edge+ nhé.
Nếu bạn chưa biết up rom gốc cho điện thoại Samsung Galaxy S6 Edge+(Edge Plus) thì có thể tham khảo bài hướng dẫn sau đây của vnROM.net:

Hướng dẫn Up ROM chi tiết cho điện thoại Samsung

आकाशगंगा s5 के लिए लिंक कान रोम
Tổng hợp link tải Firmware cho Android 6.0.1 và 5.1.1 cho Samsung Galaxy S6 Edge+
I. Android 6.0.1 Marshmallow
13. Samsung Galaxy S6 Edge+(KT Corp) SM-G928K

 • दिनांक: 14: 13: 21 2016-05-26
 • Region code: KTC
 • PDA: G928KKKU2BPE3
 • CSC: G928KKTC2BPE3

Link download (Fshare): http://ouo.io/UMRoGI
12. Samsung Galaxy S6 Edge+(LG U+) SM-G928L

 • दिनांक: 13: 29: 06 2016-05-24
 • Region code: LUC
 • PDA: G928LKLU2BPE3
 • CSC: G928LLUC2BPE3

Link download (Fshare): http://ouo.io/l6h37
11. Samsung Galaxy S6 Edge+(SK Telecom) SM-G928S

 • दिनांक: 13: 34: 18 2016-05-24
 • Region code: SKC
 • PDA: G928SKSU2BPE3
 • CSC: G928SSKC2BPE3

Link download (Fshare): http://ouo.io/4jgusn
11. Samsung Galaxy S6 Edge+ SM-G928C

 • दिनांक: 08: 27: 52 2016-05-19
 • Region code: MID
 • PDA: G928CXXS2BPE6
 • CSC: G928COJV2BPBA

Link download (Fshare): http://ouo.io/RQiYHv
10. Samsung Galaxy S6 Edge+ SM-G928C

 • दिनांक: 08: 23: 43 2016-05-19
 • Region code: LYS
 • PDA: G928CXXS2BPE6
 • CSC: G928COJV2BPBA

Link download (Fshare): http://ouo.io/PklMbi
9. Samsung Galaxy S6 Edge+ SM-G928C

 • दिनांक: 12: 58: 16 2016-05-18
 • Region code: EGY
 • PDA: G928CXXS2BPE6
 • CSC: G928COJV2BPBA

Link download (Fshare): http://ouo.io/AYgzCi
8. Samsung Galaxy S6 Edge+ SM-G928F

 • दिनांक: 15: 47: 04 2016-05-16
 • Region code: XEF
 • PDA: G928FXXS2BPE4
 • CSC: G928FOXX2BPC5

Link download (Fshare):  http://ouo.io/OUzc91
7. Samsung Galaxy S6 Edge+ SM-G928C

 • दिनांक: 15: 03: 34 2016-05-16
 • Region code: XXV
 • PDA: G928CXXS2BPE5
 • CSC: G928COLB2BPC4

Link download (Fshare): http://ouo.io/2jU7eG
6. Samsung Galaxy S6 Edge+ SM-G928F

 • दिनांक: 15: 51: 36 2016-05-12
 • Region code: BTU
 • PDA: G928FXXS2BPE2
 • CSC: G928FOXA2BPB3

Link download (Fshare):  http://ouo.io/e2rY43
5. Samsung Galaxy S6 Edge+ SM-G928F

 • दिनांक: 08: 21: 45 2016-03-18
 • Region code: BTU
 • PDA: G928FXXU2BPB6
 • CSC: G928FOXA2BPB3

Link download (Fshare): http://ouo.io/jGCsWh
4. सैमसंग गैलेक्सी एस6 एज+ एसएम-G928C

 • Region code: MID
 • PDA: G928CXXU2BPB8
 • CSC: G928COJV2BPB7

Link download (Fshare): http://ouo.io/z5RC1
3. Samsung Galaxy S6 Edge+(SK Telecom) SM-G928S

 • Region code: SKC
 • PDA: G928SKSU2BPAG
 • CSC: G928SSKC2BPAG

Link download (Fshare): http://ouo.io/Y8vtUv
2. Samsung Galaxy S6 Edge+(LG U+) SM-G928L

 • Region code: LUC
 • PDA: G928LKLU2BPB1
 • CSC: G928LLUC2BPB1

Link download (Fshare): http://ouo.io/kxuGCf
1. Samsung Galaxy S6 Edge+KT Corp) SM-G928K

 • Region code: KTC
 • PDA: G928KKKU2BPAG
 • CSC: G928KKTC2BPAG

Link download (Fshare): http://ouo.io/xQIBC
 
II. Android 5.1.1 Lollipop
1. सैमसंग गैलेक्सी एस6 एज+ (Sprint) SM-G928P

Region code: SPR
PDA:  G928PVPS2AOK3
CSC: G928PSPT2AOK3

Link download (Fshare): http://ouo.io/tFoj4X
2. सैमसंग गैलेक्सी एसएक्सयुएक्सएक्स एज + एसएम G928F

Region code: BTU
PDA: G928FXXU2AOL2
CSC: G928FOXA2AOL1

Link download (Fshare): http://ouo.io/HZ5rFr
3. सैमसंग गैलेक्सी एसएक्सयुएक्सएक्स एज +(KT Corp) SM-G928K

Region code: KTC
PDA: G928KKKU2APA3
CSC: G928KKTC2APA3

डाउनलोड लिंक: http://ouo.io/ocRUGS
4. सैमसंग गैलेक्सी एसएक्सयुएक्सएक्स एज + (LG U+) SM-G928L

Region code: LUC
PDA: G928LKLU2AOL5
CSC: G928LLUC2AOL5

Link download (Fshare): http://ouo.io/edcM7z
5. सैमसंग गैलेक्सी एसएक्सयुएक्सएक्स एज + (SK Telecom) SM-G928S

Region code: SKC
PDA: G928SKSU2AOK5
CSC: G928SSKC2AOK5

Link download (Fshare):  http://ouo.io/u8TW9

KẾT LUẬN Tổng hợp link tải ROM Android 6.0.1 và 5.1.1 cho Galaxy S6 Edge+

Hãy viết đoạn tóm tắt về nội dung bằng tiếng việt: Trong bài viết này mình sẽ tổng hợp link downoad, link tải Android 6.0.1 và Android 5.1.1 cho thiết bị Samsung Galaxy S6 Edge+ với mã là SM-G928P/C/F/S/L/K. Hãy tìm link đúng với mã thiết bị bạn đang sử dụng và tải về android 6.0.1, 5.1.1 cho Samsung Galaxy S6 Edge+ nhé.Nếu bạn chưa biết up rom gốc cho điện thoại Samsung Galaxy S6 Edge+(Edge Plus) thì có thể tham khảo bài hướng dẫn sau đây của vnROM.net: Hướng dẫn Up ROM chi tiết cho điện thoại Samsung Tổng hợp link tải Firmware cho Android 6.0.1 và 5.1.1 cho Samsung Galaxy S6 Edge+I. Android 6.0.1 Marshmallow13. Samsung Galaxy S6 Edge+(KT Corp) SM-G928K Date: 14:13:21 2016-05-26 Region code: KTC PDA: G928KKKU2BPE3 CSC: G928KKTC2BPE3 Link download (Fshare): http://ouo.io/UMRoGI12. Samsung Galaxy S6 Edge+(LG U+) SM-G928L Date: 13:29:06 2016-05-24 Region code: LUC PDA: G928LKLU2BPE3 CSC: G928LLUC2BPE3 Link download (Fshare): http://ouo.io/l6h3711. Samsung Galaxy S6 Edge+(SK Telecom) SM-G928S Date: 13:34:18 2016-05-24 Region code: SKC PDA: G928SKSU2BPE3 CSC: G928SSKC2BPE3 Link download (Fshare): http://ouo.io/4jgusn11. Samsung Galaxy S6 Edge+ SM-G928C Date: 08:27:52 2016-05-19 Region code: MID PDA: G928CXXS2BPE6 CSC: G928COJV2BPBA Link download (Fshare): http://ouo.io/RQiYHv10. Samsung Galaxy S6 Edge+ SM-G928C Date: 08:23:43 2016-05-19 Region code: LYS PDA: G928CXXS2BPE6 CSC: G928COJV2BPBA Link download (Fshare): http://ouo.io/PklMbi9. Samsung Galaxy S6 Edge+ SM-G928C Date: 12:58:16 2016-05-18 Region code: EGY PDA: G928CXXS2BPE6 CSC: G928COJV2BPBA Link download (Fshare): http://ouo.io/AYgzCi8. Samsung Galaxy S6 Edge+ SM-G928F Date: 15:47:04 2016-05-16 Region code: XEF PDA: G928FXXS2BPE4 CSC: G928FOXX2BPC5 Link download (Fshare):  http://ouo.io/OUzc917. Samsung Galaxy S6 Edge+ SM-G928C Date: 15:03:34 2016-05-16 Region code: XXV PDA: G928CXXS2BPE5 CSC: G928COLB2BPC4 Link download (Fshare): http://ouo.io/2jU7eG6. Samsung Galaxy S6 Edge+ SM-G928F Date: 15:51:36 2016-05-12 Region code: BTU PDA: G928FXXS2BPE2 CSC: G928FOXA2BPB3 Link download (Fshare):  http://ouo.io/e2rY435. Samsung Galaxy S6 Edge+ SM-G928F Date: 08:21:45 2016-03-18 Region code: BTU PDA: G928FXXU2BPB6 CSC: G928FOXA2BPB3 Link download (Fshare): http://ouo.io/jGCsWh4. Samsung Galaxy S6 Edge+ SM-G928C Region code: MID PDA: G928CXXU2BPB8 CSC: G928COJV2BPB7 Link download (Fshare): http://ouo.io/z5RC13. Samsung Galaxy S6 Edge+(SK Telecom) SM-G928S Region code: SKC PDA: G928SKSU2BPAG CSC: G928SSKC2BPAG Link download (Fshare): http://ouo.io/Y8vtUv2. Samsung Galaxy S6 Edge+(LG U+) SM-G928L Region code: LUC PDA: G928LKLU2BPB1 CSC: G928LLUC2BPB1 Link download (Fshare): http://ouo.io/kxuGCf1. Samsung Galaxy S6 Edge+KT Corp) SM-G928K Region code: KTC PDA: G928KKKU2BPAG CSC: G928KKTC2BPAG Link download (Fshare): http://ouo.io/xQIBC II. Android 5.1.1 Lollipop1. Samsung Galaxy S6 Edge+ (Sprint) SM-G928P Region code: SPRPDA:  G928PVPS2AOK3CSC: G928PSPT2AOK3 Link download (Fshare): http://ouo.io/tFoj4X2. Samsung Galaxy S6 Edge+ SM-G928F Region code: BTUPDA: G928FXXU2AOL2CSC: G928FOXA2AOL1 Link download (Fshare): http://ouo.io/HZ5rFr3. Samsung Galaxy S6 Edge+(KT Corp) SM-G928K Region code: KTCPDA: G928KKKU2APA3CSC: G928KKTC2APA3 Link download: http://ouo.io/ocRUGS4. Samsung Galaxy S6 Edge+ (LG U+) SM-G928L Region code: LUCPDA: G928LKLU2AOL5CSC: G928LLUC2AOL5 Link download (Fshare): http://ouo.io/edcM7z5.

टैग: Tổng hợp link tải ROM Android 6.0.1 và 5.1.1 cho Galaxy S6 Edge+

उत्तर

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

संबंधित उत्पाद

प्रौद्योगिकी समाचार

अच्छा अनुभव

क्वीन मोबाइल प्रमोशन


606