https://www.hnammobile.com/dien-thoai/apple-iphone-12-mini-64gb-vn-a.20596.htmllabel :CTYtong cong.. 5hetgiá: 16599000variation: Blacktiêu đề: Apple iPhone 12 Mini 64GB VN/Ahình: https://stcv4.hnammobile.com/uploads/news/black-9690700123.jpg?v=1611125974đã thêm tag??? 0Invalid query: Field 'img' doesn't have a default value