File cứu mất boot cho LG G3 không cần box ✅ QUEEN MOBILE ⭐⭐⭐⭐⭐
Pencarian
Filter generik
0
Keranjang kosong

File pemulihan boot yang hilang untuk LG G3 tanpa kotak

1547877
301
16 / 03 / 2023
Tidak boleh ketinggalan

HAPPY TECH STORE – AKADEMI SELULER

Solusi tercepat untuk Anda

Các model LG G3 hỗ trợ:

 LG AS990
 LG D850
 LG D851
 LG D857
 LG D858
 LG D858HK
 LG D859
 LG L24
 LG LS990
 LG US990
 LG VS985

DOWNLOAD:

THỰC HIỆN:

1 : Chạy Smart Boot Diagnosis Tool
2 : Chọn Model Info và ấn YES
[IMG]
3 : Đợi tool kiểm tra Anti-RollBack
4 : Nếu báo Gagal thì ấn YES
[IMG]
5 : Chọn đến thư mục theo Model của máy (file ở trên tải về và giải nén ra)
6 : Chọn OK như hình dưới:
[IMG]
7 : Quá trình flash bắt đầu, làm tách cafe trong lúc chờ đợi ;))
[IMG]

Các model LG G3 hỗ trợ:

 LG AS990
 LG D850
 LG D851
 LG D857
 LG D858
 LG D858HK
 LG D859
 LG L24
 LG LS990
 LG US990
 LG VS985

DOWNLOAD:

THỰC HIỆN:

1 : Chạy Smart Boot Diagnosis Tool
2 : Chọn Model Info và ấn YES
[IMG]
3 : Đợi tool kiểm tra Anti-RollBack
4 : Nếu báo Gagal thì ấn YES
[IMG]
5 : Chọn đến thư mục theo Model của máy (file ở trên tải về và giải nén ra)
6 : Chọn OK như hình dưới:
[IMG]
7 : Quá trình flash bắt đầu, làm tách cafe trong lúc chờ đợi ;))
[IMG]

KẾT LUẬN File cứu mất boot cho LG G3 không cần box

Tulis ringkasan konten dalam bahasa Vietnam:

Các model LG G3 hỗ trợ:

 LG AS990
 LG D850
 LG D851
 LG D857
 LG D858
 LG D858HK
 LG D859
 LG L24
 LG LS990
 LG US990
 LG VS985

DOWNLOAD:

THỰC HIỆN:

1 : Chạy Smart Boot Diagnosis Tool
2 : Chọn Model Info và ấn YES
[IMG]
3 : Đợi tool kiểm tra Anti-RollBack
4 : Nếu báo Gagal thì ấn YES
[IMG]
5 : Chọn đến thư mục theo Model của máy (file ở trên tải về và giải nén ra)
6 : Chọn OK như hình dưới:
[IMG]
7 : Quá trình flash bắt đầu, làm tách cafe trong lúc chờ đợi ;))
[IMG]

Tag: File pemulihan boot yang hilang untuk LG G3 tanpa kotak

Jawab

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

301