Luật sư Open AI – vnROM ✅ QUEEN MOBILE ⭐⭐⭐⭐⭐
Cerca
Filtri generici
0
Il carrello è vuoto

Open AI Lawyer - vnROM

1547943
3838
17/03/2023
Non posso mancare

HAPPY TECH STORE – ACCADEMIA MOBILE

La soluzione più veloce per te

Theo Reuters, trí tuệ nhân tạo giờ đây thậm chí còn có thể vượt trội hơn hầu hết sinh viên tốt nghiệp trường luật khi “đối đầu” trong kiến thức cùng ngành. Mới đây, bài kiểm tra kéo dài 2 ngày đầy mệt mỏi, kỳ thi mà nhiều người phải vượt qua để hành nghề luật sư ở Hoa Kỳ đã được triển khai thử nghiệm cho GPT-4.

Luật sư Open AI đạt 297 điểm

GPT-4, mô hình AI được nâng cấp bởi OpenAI do Microsoft hậu thuẫn phát hành trong tuần này đã đạt 297 điểm trong một bài kiểm tra luật. Đây là một thử nghiệm do 2 giáo sư luật và 2 nhân viên của công ty công nghệ Casetext thực hiện.

Theo kết quả của cuộc thực nghiệm, GPT-4 xếp ở vị thứ 90 trong số những người thực hiện bài kiểm tra. Điều này có nghĩa là “trình độ” của “luật sư Open Ai” GPT-4 đủ để được nhận vào hành nghề luật ở hầu hết các bang. Kỳ thi luật này được thiết kế để đánh giá kiến ​​thức và trình độ lý luận. Đề thi yêu cầu các bài tiểu luận, các câu hỏi trắc nghiệm và bài kiểm tra mô phỏng các công tác pháp lý.

Một trong số những nhà nghiên cứu cho hay: “Các mô hình ngôn ngữ lớn có thể đáp ứng tiêu chuẩn áp dụng cho luật sư là con người ở hầu hết các khu vực tài phán ở Hoa Kỳ. Chúng giải quyết các nhiệm vụ phức tạp đòi hỏi kiến ​​thức pháp lý sâu rộng, khả năng đọc hiểu và khả năng viết”.

Đồng tác giả nghiên cứu Daniel Martin Katz, Giáo sư tại Đại học Luật Chicago-Kent cho biết rằng ông rất ngạc nhiên về khả năng của GPT-4. Chúng đưa ra những câu trả lời thông minh cho bài kiểm tra, bài luận được trình bày rõ ràng và mạch lạc hơn mong đợi. “Tôi đã nghe rất nhiều người khinh dễ rằng cùng lắm nó sẽ vượt qua phần trắc nghiệm nhưng sẽ không bao giờ đạt được phần tự luận nhưng hãy nhìn kết quả này mà xem” – Giáo sư Katz cho biết.

AI cũng đã thể hiện tốt trong các bài kiểm tra với các tiêu chuẩn khác như SAT và GRE. Gia sư luyện thi luật sư Sean Silverman cho rằng kỳ thi luật sư tập trung vào độ khó được công nhận rộng rãi hơn. Tỷ lệ vượt qua lần đầu tiên trong kỳ thi cấp phép luật sư năm nay là 78% và phần đa người dự thi là sinh viên trình độ năm 3.

Theo Reuters, trí tuệ nhân tạo giờ đây thậm chí còn có thể vượt trội hơn hầu hết sinh viên tốt nghiệp trường luật khi “đối đầu” trong kiến thức cùng ngành. Mới đây, bài kiểm tra kéo dài 2 ngày đầy mệt mỏi, kỳ thi mà nhiều người phải vượt qua để hành nghề luật sư ở Hoa Kỳ đã được triển khai thử nghiệm cho GPT-4.

Luật sư Open AI đạt 297 điểm

GPT-4, mô hình AI được nâng cấp bởi OpenAI do Microsoft hậu thuẫn phát hành trong tuần này đã đạt 297 điểm trong một bài kiểm tra luật. Đây là một thử nghiệm do 2 giáo sư luật và 2 nhân viên của công ty công nghệ Casetext thực hiện.

Theo kết quả của cuộc thực nghiệm, GPT-4 xếp ở vị thứ 90 trong số những người thực hiện bài kiểm tra. Điều này có nghĩa là “trình độ” của “luật sư Open Ai” GPT-4 đủ để được nhận vào hành nghề luật ở hầu hết các bang. Kỳ thi luật này được thiết kế để đánh giá kiến ​​thức và trình độ lý luận. Đề thi yêu cầu các bài tiểu luận, các câu hỏi trắc nghiệm và bài kiểm tra mô phỏng các công tác pháp lý.

Một trong số những nhà nghiên cứu cho hay: “Các mô hình ngôn ngữ lớn có thể đáp ứng tiêu chuẩn áp dụng cho luật sư là con người ở hầu hết các khu vực tài phán ở Hoa Kỳ. Chúng giải quyết các nhiệm vụ phức tạp đòi hỏi kiến ​​thức pháp lý sâu rộng, khả năng đọc hiểu và khả năng viết”.

Đồng tác giả nghiên cứu Daniel Martin Katz, Giáo sư tại Đại học Luật Chicago-Kent cho biết rằng ông rất ngạc nhiên về khả năng của GPT-4. Chúng đưa ra những câu trả lời thông minh cho bài kiểm tra, bài luận được trình bày rõ ràng và mạch lạc hơn mong đợi. “Tôi đã nghe rất nhiều người khinh dễ rằng cùng lắm nó sẽ vượt qua phần trắc nghiệm nhưng sẽ không bao giờ đạt được phần tự luận nhưng hãy nhìn kết quả này mà xem” – Giáo sư Katz cho biết.

AI cũng đã thể hiện tốt trong các bài kiểm tra với các tiêu chuẩn khác như SAT và GRE. Gia sư luyện thi luật sư Sean Silverman cho rằng kỳ thi luật sư tập trung vào độ khó được công nhận rộng rãi hơn. Tỷ lệ vượt qua lần đầu tiên trong kỳ thi cấp phép luật sư năm nay là 78% và phần đa người dự thi là sinh viên trình độ năm 3.

KẾT LUẬN Luật sư Open AI – vnROM

Scrivi un riassunto del contenuto in vietnamita:

Theo Reuters, trí tuệ nhân tạo giờ đây thậm chí còn có thể vượt trội hơn hầu hết sinh viên tốt nghiệp trường luật khi “đối đầu” trong kiến thức cùng ngành. Mới đây, bài kiểm tra kéo dài 2 ngày đầy mệt mỏi, kỳ thi mà nhiều người phải vượt qua để hành nghề luật sư ở Hoa Kỳ đã được triển khai thử nghiệm cho GPT-4.

Luật sư Open AI đạt 297 điểm

GPT-4, mô hình AI được nâng cấp bởi OpenAI do Microsoft hậu thuẫn phát hành trong tuần này đã đạt 297 điểm trong một bài kiểm tra luật. Đây là một thử nghiệm do 2 giáo sư luật và 2 nhân viên của công ty công nghệ Casetext thực hiện.

Theo kết quả của cuộc thực nghiệm, GPT-4 xếp ở vị thứ 90 trong số những người thực hiện bài kiểm tra. Điều này có nghĩa là “trình độ” của “luật sư Open Ai” GPT-4 đủ để được nhận vào hành nghề luật ở hầu hết các bang. Kỳ thi luật này được thiết kế để đánh giá kiến ​​thức và trình độ lý luận. Đề thi yêu cầu các bài tiểu luận, các câu hỏi trắc nghiệm và bài kiểm tra mô phỏng các công tác pháp lý.

Một trong số những nhà nghiên cứu cho hay: “Các mô hình ngôn ngữ lớn có thể đáp ứng tiêu chuẩn áp dụng cho luật sư là con người ở hầu hết các khu vực tài phán ở Hoa Kỳ. Chúng giải quyết các nhiệm vụ phức tạp đòi hỏi kiến ​​thức pháp lý sâu rộng, khả năng đọc hiểu và khả năng viết”.

Đồng tác giả nghiên cứu Daniel Martin Katz, Giáo sư tại Đại học Luật Chicago-Kent cho biết rằng ông rất ngạc nhiên về khả năng của GPT-4. Chúng đưa ra những câu trả lời thông minh cho bài kiểm tra, bài luận được trình bày rõ ràng và mạch lạc hơn mong đợi. “Tôi đã nghe rất nhiều người khinh dễ rằng cùng lắm nó sẽ vượt qua phần trắc nghiệm nhưng sẽ không bao giờ đạt được phần tự luận nhưng hãy nhìn kết quả này mà xem” – Giáo sư Katz cho biết.

AI cũng đã thể hiện tốt trong các bài kiểm tra với các tiêu chuẩn khác như SAT và GRE. Gia sư luyện thi luật sư Sean Silverman cho rằng kỳ thi luật sư tập trung vào độ khó được công nhận rộng rãi hơn. Tỷ lệ vượt qua lần đầu tiên trong kỳ thi cấp phép luật sư năm nay là 78% và phần đa người dự thi là sinh viên trình độ năm 3.

Etichetta: Open AI Lawyer - vnROM

risposta

La tua email non verrà mostrata pubblicamente.

3838