Hướng dẫn xóa xác minh Google (bypass FRP) cho Lenovo TB-8703F/X và PC-TS508FAM ✅ QUEEN MOBILE ⭐⭐⭐⭐⭐
Kërko
Filtra të përgjithshëm
0
Karroca është bosh

Hướng dẫn xóa xác minh Google (bypass FRP) cho Lenovo TB-8703F/X và PC-TS508FAM

1547912
1092
17 / 03 / 2023
Nuk mund të humbasë

HAPPY TECH STORE – MOBILE ACADEMY

Zgjidhja më e shpejtë për ju

Hướng dẫn xóa xác minh Google (bypass FRP) cho Lenovo TB-8703F/X và PC-TS508FAM

# CÁCH 1:

 1. Tải và giải nén:
  - Lenovo_TB-8703F FRP Image.rar
  - Lenovo_TB-8703X FRP Image.rar
  - Lenovo_PC-TS508FAM FRP Image.rar
 2. Cài driver qualcomm theo bản windows của bạn (32 or 64): QDLLoader_HS-USB_Driver.rar
 3. Cài tool QPST:  QPST_2.7-00437.1.rar (25M)
 4. Khi cài xong, trong menu ở cửa sổ Windows, chọn “QFIL"
 5. Trong của sổ tool QFIL, chọn file như sau:
  – Build Type: Flat Build
  – Programmer Path: chọn đến file prog_emmc_firehose_8953_ddr.mbn
  – Load XML: chọn lần lượt 2 file sau (tùy theo mã máy mà tải file tương ứng ở bước 1): rawprogram_upgrade.xml dhe patch0.xml
 6. Tắt điện thoại, đưa máy về chế độ 9008 (ấn giữ 2 phím Âm Lượng đồng thời cắm cáp usb kết nối với máy tính) và ấn “Shkarko” trên tool QFIL


# CÁCH 2:

Cách này ta sẽ sử dụng tool RBSoft huyền thoại 😀

 1. Download, giải nén và cài đặt tool RBSoft v1.6
 2. Cài đặt driver và tắt điện thoại, đưa máy về chế độ 9008 (ấn giữ 2 phím Âm Lượng đồng thời cắm cáp usb kết nối với máy tính)
 3. Mở tool RBSoft, chọn đến file loader và click chọn nút “Rivendos FRP"
 4. Xem video cách làm nếu chưa hiểu 😀

Bài viết Hướng dẫn xóa xác minh Google (bypass FRP) cho Lenovo TB-8703F/X và PC-TS508FAM đã xuất hiện đầu tiên vào ngày vnROM.

Hướng dẫn xóa xác minh Google (bypass FRP) cho Lenovo TB-8703F/X và PC-TS508FAM

# CÁCH 1:

 1. Tải và giải nén:
  - Lenovo_TB-8703F FRP Image.rar
  - Lenovo_TB-8703X FRP Image.rar
  - Lenovo_PC-TS508FAM FRP Image.rar
 2. Cài driver qualcomm theo bản windows của bạn (32 or 64): QDLLoader_HS-USB_Driver.rar
 3. Cài tool QPST:  QPST_2.7-00437.1.rar (25M)
 4. Khi cài xong, trong menu ở cửa sổ Windows, chọn “QFIL"
 5. Trong của sổ tool QFIL, chọn file như sau:
  – Build Type: Flat Build
  – Programmer Path: chọn đến file prog_emmc_firehose_8953_ddr.mbn
  – Load XML: chọn lần lượt 2 file sau (tùy theo mã máy mà tải file tương ứng ở bước 1): rawprogram_upgrade.xml dhe patch0.xml
 6. Tắt điện thoại, đưa máy về chế độ 9008 (ấn giữ 2 phím Âm Lượng đồng thời cắm cáp usb kết nối với máy tính) và ấn “Shkarko” trên tool QFIL


# CÁCH 2:

Cách này ta sẽ sử dụng tool RBSoft huyền thoại 😀

 1. Download, giải nén và cài đặt tool RBSoft v1.6
 2. Cài đặt driver và tắt điện thoại, đưa máy về chế độ 9008 (ấn giữ 2 phím Âm Lượng đồng thời cắm cáp usb kết nối với máy tính)
 3. Mở tool RBSoft, chọn đến file loader và click chọn nút “Rivendos FRP"
 4. Xem video cách làm nếu chưa hiểu 😀

Bài viết Hướng dẫn xóa xác minh Google (bypass FRP) cho Lenovo TB-8703F/X và PC-TS508FAM đã xuất hiện đầu tiên vào ngày vnROM.

KẾT LUẬN Hướng dẫn xóa xác minh Google (bypass FRP) cho Lenovo TB-8703F/X và PC-TS508FAM

Shkruani një përmbledhje të përmbajtjes në Vietnamisht:

Hướng dẫn xóa xác minh Google (bypass FRP) cho Lenovo TB-8703F/X và PC-TS508FAM

# CÁCH 1:

 1. Tải và giải nén:
  - Lenovo_TB-8703F FRP Image.rar
  - Lenovo_TB-8703X FRP Image.rar
  - Lenovo_PC-TS508FAM FRP Image.rar
 2. Cài driver qualcomm theo bản windows của bạn (32 or 64): QDLLoader_HS-USB_Driver.rar
 3. Cài tool QPST:  QPST_2.7-00437.1.rar (25M)
 4. Khi cài xong, trong menu ở cửa sổ Windows, chọn “QFIL"
 5. Trong của sổ tool QFIL, chọn file như sau:
  – Build Type: Flat Build
  – Programmer Path: chọn đến file prog_emmc_firehose_8953_ddr.mbn
  – Load XML: chọn lần lượt 2 file sau (tùy theo mã máy mà tải file tương ứng ở bước 1): rawprogram_upgrade.xml dhe patch0.xml
 6. Tắt điện thoại, đưa máy về chế độ 9008 (ấn giữ 2 phím Âm Lượng đồng thời cắm cáp usb kết nối với máy tính) và ấn “Shkarko” trên tool QFIL


# CÁCH 2:

Cách này ta sẽ sử dụng tool RBSoft huyền thoại 😀

 1. Download, giải nén và cài đặt tool RBSoft v1.6
 2. Cài đặt driver và tắt điện thoại, đưa máy về chế độ 9008 (ấn giữ 2 phím Âm Lượng đồng thời cắm cáp usb kết nối với máy tính)
 3. Mở tool RBSoft, chọn đến file loader và click chọn nút “Rivendos FRP"
 4. Xem video cách làm nếu chưa hiểu 😀

Bài viết Hướng dẫn xóa xác minh Google (bypass FRP) cho Lenovo TB-8703F/X và PC-TS508FAM đã xuất hiện đầu tiên vào ngày vnROM.

tag: Hướng dẫn xóa xác minh Google (bypass FRP) cho Lenovo TB-8703F/X và PC-TS508FAM

përgjigje

Adresa juaj e emailit nuk do të publikohet.

1092